Menu

 

 

Historia

Ruda do końca XIX wieku nie miała własnej szkoły. Wynikało to z ówczesnego systemu organizacyjnego – szkolnictwo oddane było pod opiekę Kościoła, stąd też szkoły powstawały tam, gdzie była siedziba parafii.

Szkoła ludowa w Rudzie powstała około 1890 roku. Ówczesny właściciel części wsi – Szymon Kostórkiewicz podarował na potrzeby szkoły działkę o powierzchni około 50 arów. Wieś natomiast na własny koszt wybudowała budynek drewniany z przeznaczeniem na szkołę. W budynku znajdowała się 1 sala lekcyjna oraz mieszkanie dla nauczyciela – 2 pokoje z kuchnią. Pierwszym kierownikiem szkoły był – do 1922 roku – Walenty Grądziel.  W 1921 wprowadzono nazwę „szkoła powszechna” w odniesieniu do dotychczasowych szkół ludowych, pospolitych i wydziałowych. Liczba nauczycieli miała odpowiadać ilości klas. Obowiązek trwał siedem lat.

W roku 1922 nałożono na gminy obowiązek budowy szkół, ich wyposażenia oraz budowy mieszkań dla nauczycieli.

Począwszy od roku 1922 szkoła w Rudzie była szkołą dwuklasową. W tym też roku kierownikiem placówki został Józef Gorlach. Dzięki jego staraniom w 1930 roku dobudowano do istniejącego budynku jedną salę lekcyjną oraz poszerzono działkę szkolną. Z czasem też rosła ilość uczniów, tak, że szkoła została przekształcona nawet w VI klasową z ponad 250 uczniami. Zatrudniano 4 nauczycieli w tym Józefa i Helenę Gorlach. Brakujące sale wynajmowano w budynku prywatnym.

Po aresztowaniu J.Gorlacha , kierownikiem szkoły został Franciszek Gastołek. Z chwilą nadejścia frontu, od sierpnia 1944 roku, szkoła zaprzestał swej działalności. W budynku urządzono szpital polowy. Dopiero w maju 1945 roku wznowiono naukę.

Nowy rok szkolny 1945/46 szkoła rozpoczęła pod nowym kierownictwem – stanowisko to objął Eugeniusz Woliński. Do szkoły zapisano 264 uczniów. Szkoła borykała się z wieloma trudnościami.

W roku szkolnym 1949/50 utworzono klasę VII z 11 uczniami. Sytuacja lokalowa była bardzo trudna. W budynku znajdowały się nadal dwie sale lekcyjne, kolejne dwie mieściły się w budynku podworskim, a piątą salę wynajmowano w remizie OSP.

17 marca 1965 roku, dzięki staraniom ówczesnego kierownika, Aleksandra Wilka, rozpoczęto budowę nowej szkoły.

W latach 70 – tych funkcjonował w szkole dodatkowy oddział „specjalny”, dla dzieci z trudnościami w nauce. Uruchomiono też oddział przedszkolny dla dzieci 6 – letnich.

W Rudzie funkcjonowało też od sierpnia 1977 roku Państwowe Przedszkole dla dzieci 4 – 6 letnich. Dyrektorem była pani Konstantyna Dragan – swą funkcję pełniła do 1985 roku. Przedszkole zostało zlikwidowane, a w jego miejsce powołano przy Szkole Oddział Przedszkolny dla dzieci 6 – letnich.

W szkole funkcjonowały organizacje młodzieżowe: SKO, ZHP, PCK, Spółdzielnia Uczniowska, SKS i wiele kółek zainteresowań.

W 1985 roku, po odejściu na emeryturę p.Aleksandra Wilka, dyrektorem szkoły została p. Konstantyna Dragan. Staraniem pani dyrektor zakupiono nowe meble do sal, firanki, zasłony, poprawiono parkiet, pojawiły się dywany, wykładziny, zakupiono telewizor, odtwarzacz, radiomagnetofon, lektury szkolne zabawki do oddziału przedszkolnego. Bardzo dobrze spisywali się młodzi sportowcy z Rudy. Uczniowie brali udział w licznych konkursach z większymi lub mniejszymi sukcesami.

Od 1998 roku dyrektorem jest pani mgr Alicja Krużel. Szkoła zmieniła całkowicie swój wygląd. Klasy są odmalowane, kolorowe. Wykonano sanitariaty wewnątrz szkoły, zmieniono system ogrzewania z węglowego na gazowe. Dzisiejsza Szkoła dysponuje kadrą odpowiednio przygotowaną do realizacji powierzonych jej obowiązków pedagogicznych i wychowawczych.

Na terenie szkoły działa Komitet Rodzicielski. Dzięki zaangażowaniu rodziców corocznie odbywają się różnego rodzaju imprezy, np. „Pasowanie na ucznia”, „Choinka”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Powitanie wiosny”, „Dzień Mamy i Taty”, „Dzień Dziecka” oraz konkursy wynikające z planu pracy. Organizowane są wycieczki turystyczno – krajoznawcze. Uczniowie biorą czynny udział w różnego rodzaju imprezach i konkursach pozaszkolnych, odnosząc mniejsze i większe sukcesy. Działa również wiele organizacji m.in. SKO, PCK, LOP.

Nasza Szkoła stara się jak najlepiej przygotować uczniów do życia, podejmowania nowych wyzwań, rozwiązywania nowych problemów.

(c) Copyright 2019 zspruda.sdn.pl
Projekt i wykonanie:
StronyNaMedal.pl